Czy przy wykonywaniu prac należy ściśle trzymać się wytycznych i norm?

158Projekty wykonuje się na podstawie wielu wytycznych, norm, praw, rozporządzeń i zasad, które powszechnie obowiązują. Często się mówi, że projekt należy wykonać po inżyniersku, czyli wiele rzeczy zakładać, ale żeby coś założyć trzeba mieć pewien punkt odniesienia i zakresy, pomiędzy którymi możemy się poruszać i wybierać wartości bądź w nie celować. Jednak kiedy dojdzie już do realizacji projektu, do wdrożenia go w życie i przy wykonywaniu to następuje kilka zmian. Nie muszą to być istotne zmiany, ale nie da się tego uniknąć. Zdarzyć się może tak, że na mapie nie było widoczne drzewo, albo krzak i my w tym miejscu poprowadziliśmy przewód, a jak przyjdzie nam w tym miejscu już układać, to okazuje się że ono jednak tam jest i wtedy musimy próbować to wymijać bądź czasami i wycinać. Czasami robotnikom coś się zapomni, albo nie wyjdzie i trzeba poprawiać i nanosić zmiany. Często nie jest możliwe zrealizowanie całego projektu ze względu na warunki zewnętrzne, gleba może się okazać inna, albo geodeta źle wymierzył działkę. Są różne sytuacje i nie da się wszystkiego zrobić według normy, choć bardzo od nich nie możemy odbiegać.