Czym są przelewy burzowe?

21Skoro jesteśmy w temacie sieci kanalizacyjnych to warto powiedzieć o przelewach burzowych. Przelewy burzowe stosuje się głównie na kanalizacji ogólnospławnej w celu odciążenia systemu oraz pomagają one w prawidłowej pracy systemu nie obniżając ich efektywności przez duże opady deszczów. Dzięki przelewom deszczowym można zmniejszyć średnice kolektora za przelewem. Dodatkowo przelewy rozdzielają dopływające ścieki na dwa strumienie. W jednym płyną ścieki do oczyszczalni ścieków a drugim do odbiornika. Wszystko jest zachowane w odpowiednich proporcjach. Wyróżnia się dwa typy przelewów, a mianowicie z jednostronną boczną krawędzią przelewową oraz dwustronnymi bocznymi krawędziami przelewowymi. Każdy rodzaj przelewu może odprowadzać ścieki do oczyszczalni przez dławienie bądź niedławienie ścieków za pomocą rury dawiącej, zastawki czy regulatora wirowego. Takie informacje udało mi się zebrać na ten temat, jeśli chcesz się podzielić swoją wiedzą, napisz tutaj, a na pewno przyda się do pogłębiania swoich wiadomości.