Dlaczego przepisy BHP są ważne podczas wykonywania prac budowlanych?

56Do stawiania budynków, przygotowywania terenu, do robót ziemnych, do układania przewodów, montowania urządzeń i innych rzeczy związanych z robotami budowlanymi potrzebne jest przestrzeganie przepisów bhp i odpowiednie zapoznanie się z nimi. Kierownik prac powinien dodatkowo sprawiać nadzór nad pracownikami, tak by wszystko było wykonywane według zaleceń i zgodnie z przepisami, tak by nie narażać niczyjego życia. Jeśli wymagane są kaski, to trzeba je mieć, ponieważ widać istnieje możliwość, że może coś nam spać na głowę, a kask uchroni nas przed szkodami i możemy nawet nie poczuć. Jeśli są potrzebne okulary ochronne to też trzeba je posiadać i nie zaczynać pracy bez nich, ponieważ wzrok mamy jeden i nikt nie chciałby go stracić z powodu własnej głupoty. Tak samo trzeba zwracać uwagę na to czy ktoś ma uprawnienia do prowadzenia pewnych pojazdów typu koparka. Obecnie dużo czynności wykonuje się za pomocą maszyn, które są bardzo masywne i w związku z tym przepisy są bardziej zaostrzone, gdyż często maszyny nie da się powstrzymać i od razu wyłączyć, jeśli robi jakieś szkody.