Dlaczego przewody kanalizacyjne projektuje się na 70% wypełnienia

50W tym tekście pomówimy o tym jakie powinny być napełnienia przewodów. Kiedy projektuje się przewody kanalizacyjne, powinno się uwzględnić pewien zapas, na ewentualny przyszły przyrost wód zanieczyszczonych. Dawniej projektowano je według znanego wzoru Błaszczyka, który mówił, że przewody powinny być dwa razy większe, czyli projektowano je na dwukrotne maksymalne godzinowe zapotrzebowanie. Bo należy powiedzieć, że kanalizacje robi się właśnie na maksymalne godzinowe zapotrzebowanie, jest to porównywalne z zapotrzebowaniem na wodę, tylko przesunięte w czasie. Obecnie jeśli chodzi o obliczenia hydrauliczne wypełnienie powinno być maksymalnie 70%, a minimalne 30%. Jednak jeśli nie ma minimalnego napełnienia, ale to już jest minimalna średnica jaką się stosuje w danej kanalizacji, to nie można zmniejszać średnicy, tylko zostawić z tym bardzo małym napełnieniem. Ale pamiętać należy, że więcej jak 70% nie może być, ponieważ przewody mogą być już przeciążone i w przyszłości być niewystarczające uwzględniając rozwijające się miasta i uszczelnienie dróg.