Jak działa zawór bezpieczeństwa

38Powiedzieliśmy o elementach jakie są potrzebne do ochrony kotła przed zbyt wysokim ciśnieniem to może teraz, rozwińmy temat zaworu bezpieczeństwa. Jak nazwa wskazuje jest to armatura zabezpieczająca, czyli taka, która ma chronić instalację przed awariami i taka która może kontrolować jej pracę i kiedy ciśnienie wzrasta może je zminimalizować. Od słowa do słowa trochę powiedzieliśmy jak działa, ale jeszcze raz. Zawór bezpieczeństwa otwiera się kiedy w instalacji jest zbyt wysokie ciśnienie. Otwiera się po to by wypuścić nadmiar wody, która się tam znajduje i doprowadzić do wyrównania, tak by nie nastąpiło przeciążenie. Zawór bezpieczeństwa jest podstawowym wyposażeniem instalacji i nie tylko centralnego ogrzewania. Na skutek zbyt wysokiego ciśnienia może dojść do zniszczenia tych słabszych elementów w instalacji, dlatego przy jego doborze uwzględnia się najsłabszy punkt. Żadna instalacja nie powinna pracować bez tego zaworu, pamiętajmy o tym, gdyż to nie jest pierwsze lepsze wyposażenie bez większego znaczenia, a ma naprawdę kluczowe, z reszta jak sama nazwa wskazuje.