Jak korzystać z nomogramu logarytmicznego

49Jak było obiecane, kolejny wpis jest poświęcony korzystaniu z nomogramu logarytmicznego. Należy wziąć do ręki nomogram, zaznaczyć policzony przepływ na osi poziomej i spadek na osi pionowej, od tych punktów pociągnąć linie i zaznaczyć punkt przecięcia. Zazwyczaj średnica będzie za mała niż minimalna więc należy przedłużyć linię do następnej średnicy, tak by była ona minimalna, jaka jest wymagana w normach bądź większa. Następnie należy odczytać prędkość z miejsca gdzie linia przecina się z iną gdzie są oznaczone wartości prędkości. Od tego miejsca prowadzimy linię poziomą w lewo i odczytujemy spadek. Na tym nomogramie praca się kończy i by dokończyć dobór przewodów, należy wziąć nomogram kołowy. Tam na osi poziomej odnaleźć stosunek Q do Q0 czyli nasz wstępny przepływ do tego zawyżonego. Pociągnąć linię w górę do zetknięcia się z linią właśnie Q/Q0 i odbić na lewo, tam odczytać wysokość wypełnienia i dalej znowu przedłużyć linię tyle, że w prawo, dojść do v/v0 i zrzutować ją na dół, tam odczytać prędkość. By mieć prędkość rzeczywistą należy przemnożyć prędkość tą odczytaną z wcześniejszą z nomogramu logarytmicznego.