Kiedy stosować kanalizację niekonwencjonalną?

14Jak wcześniej była mowa o kanalizacji konwencjonalnej to teraz napomknijmy i niekonwencjonalnycm rozwiązaniu, a szczególnie o tym w jakich sytuacjach może i należy być stosowana. Otóż takie rozwiązanie stosuje się gdy jest bardzo mały spadek terenu, który zbliża się do zera, ponieważ niestety przy braku spadku ścieki same nie będą mogły odpływać, a przewód będzie się coraz bardziej zagłębiał za czym idą koszty. Wysoki poziom wód podziemnych także przyczynia się do kanalizacji niekonwencjonalnej, ponieważ nie można układać przewodów w wodzie, ponieważ z powodu ciągłego jej oddziaływania materiał ulegnie szybszemu zniszczeniu, a dodatkowo woda będzie dostawała się do przewodów przez różne nieszczelności oraz może odbywać się to w drugą stronę, czyli ścieki będą zanieczyszczały wodę. Przewody układane są w ziemi i powinny być o odpowiednim zagłębieniu, jednak czasami teren na to nie pozwala, bo jest zbyt skalisty. Można tu jeszcze wymienić pasmowy charakter zabudowy małej gęstości zaludnienia oraz tereny, z których odpływ ścieków odbywa się tylko sezonowo, a takim terenem może być na przykład kemping.