Konwencjonalne rozwiązanie kanalizacji

13Zacznijmy od tego jakie mamy rozwiązania kanalizacji, a mianowicie może być ona konwencjonalna, niekonwencjonalna i mieszana. Do konwencjonalnych głównie należy kanalizacja grawitacyjna, do drugiej można zaliczyć ciśnieniową, którą dzielimy na podciśnieniową i nadciśnieniową oraz została nam mieszana, która jak sama nazwa wskazuje jest połączeniem trochę kanalizacji konwencjonalnej i trochę niekonwencjonalnej. Jeśli chodzi o kanalizację grawitacyjną jest to najstarszy system i stosowany już od zarania wieków. Wykorzystuje ona siłę ciążenia przepływających ścieków. Jednak w obecnych czasach staje się ona coraz bardziej kosztowna, a szczególnie na obszarach rozległych i o małym spadku terenu. Czasami stosuje się przepompownie pośrednie, których zadaniem jest podniesienie dna kanału za przepompownią do możliwie minimalnego zagłębienia względem rzędnej terenu. Nie jest to najtańsze rozwiązanie, ponieważ budowa przepompowni, jej wyposażenie i eksploatacja nie należy do najtańszych. Kanalizacja grawitacyjna należy do najdroższych elementów wyposażenia podziemnego infrastruktury terenów zurbanizowanych.