Metody obliczeń hydraulicznych

58Obliczenia hydrauliczne są niezbędne do tego by dobrać odpowiednie przewody, ich spadki oraz napełnienie. Może to być wykonywane różnymi metodami. Głównie wymienia się trzy. Obliczanie wszystkiego krok po kroku, ale to się wiąże z większym prawdopodobieństwem pomyłki, dużo większą ilością czasu oraz nakładem pracy. Druga metoda to częściowo obliczeniowa, ale posługiwanie się też nomogramami i głównie polega na odczytywaniu wartości właśnie z nich. Nomogramy są różne, często też zależą od producenta, ale ich ogólna zasada odczytywania polega na tym, że przy posiadaniu pewnych wartości typu napełnienie i spadek, możemy wstępnie zakładać średnice i odczytywać prędkości. Wszystko można zmodyfikować i na przykład powiększać średnicę lub spadek, tak by dobrać optymalne parametry. Trzecią metodą i najpowszechniej używaną jest dobór przez programy. Dostępne są one często na stronach internetowych firm, tak by wstępnie móc się rozeznać i samemu może dobrać potrzebne nam urządzenia. W biurach projektowych też głównie opiera się na programach i na ich podstawie dobiera klientom urządzenia, jest to metoda szybka i sprawna. Oczywiście może wymagać modyfikacji i może sami będziemy musieli lepiej coś wybrać, ale to daje nam pewien punkt odniesienia.