Ogólne wymagania dla kotłowni

31Kotłownia jest to pomieszczenie specjalnie wydzielone dla kotłów, które służą nam do ogrzewania naszych domów. W zależności od rodzaju kotła są specjalne wymagania dla kotłowni, ale teraz pomówimy tu o ogólnych wymaganiach. W pomieszczeniu nie należy przechowywać innych rzeczy, jest to specjalnie wydzielone miejsce dla kotła. Powinno się znajdować w piwnicy, centralnie do ogrzewanych innych pomieszczeń. Jego minimalna kubatura powinna wynosić 8 metrów sześciennych dla kotłów które do spalania pobierają powietrze z pomieszczenia i 6,5 metra sześciennego jeśli dostęp powietrza jest niezależny od pomieszczenia tylko kocioł jest zamknięty i sam sobie go dostarcza. Wysokość minimalna to 2,2 metra, a dla budynków już powstałych dopuszczalne jest 1,9 metra. Podłoga powinna być niepalna, odporna na uderzenia, zdecydowanie o większej wytrzymałość na znajdująca się w pokoju. Wymagany też jest spadek podłogi w kierunku wpustu. Pomieszczenie powinno być wyposażone w oświetlenie sztuczne, oczywiście naturalne też może być, ale pamiętajmy że o każdej porze powinna być możliwość zapalenia światła, a docierające przez okna takie nie jest.