Po co jest nam kanalizacja?

12Każdy ma swoje własne potrzeby, wymagania i zachcianki, ale jeśli chodzi o odpowiednie funkcjonowanie miasta, wsi, osiedla, domu, bloku i innych obiektów, gdzie przebywają ludzie, pracują i odbywa się jakakolwiek działalność wymagana jest kanalizacja czy to wewnętrzna zwana instalacją czy też zewnętrzna zwana siecią. Każdy korzysta z toalety, myje ręce, spuszcza wodę, pierze, czasami jest to jedna osoba, a czasami kilkadziesiąt. Zachowanie porządku i higieny nie byłoby możliwe bez systemu kanalizacyjnego. Tak samo jeśli chodzi o zachowanie porządku na ulicach, nikt nie chciałby chodzić po drogach, gdzie po kostki są wody zużyte. Tak więc kanalizacja jest projektowana głównie dla celów higienicznych. Przy projekcie należy myśleć przyszłościowo i uwzględniać rozwój miasta, sytuacji, technologii i przewidywać jakie może być zapotrzebowanie za kilkadziesiąt lat. Są systemy, które pracują już około 150 lat i niestety ulegają one zniszczeniu, czasami z powodów zużycia już materiału, a czasami z przeciążenia, bo na przykład nie było uwzględnione, że większość terenów będzie utwardzona i wody roztopowe i opadowe nie będa miały gdzie wsiąkać.