Pojęcie kanalizacji

11Zacznijmy wpis od pojęcia kanalizacji. Pewnie każdy potrafiłby to wyjaśnić swoimi własnymi słowami, ale tu posłużymy się trochę pełniejszą definicją. A więc kanalizacja inaczej system kanalizacyjny jest to zespół urządzeń i budowli inżynierskich, które są ze sobą połączone i współpracują po to by odprowadzać wody zużyte. Wody zużyte, to potocznie ścieki, czasami są one bardziej wykorzystane czasami mniej. Wody zużyte są na skutek użytkowania jej i wykorzystywania na cele przemysłowe, gospodarcze, a także są to też wody opadowe i roztopowe. Ścieki kierowane są z miejsc ich powstawania do urządzeń oczyszczających, czyli oczyszczalni ścieków. Następnie są oczyszczane i odprowadzane do odbiornika. Jeśli chodzi o wody opadowe i roztopowe to najlepiej by były one zagospodarowane w miejscu ich powstawania, jednak przez rozwijającą się urbanizację często wody nie mają chociażby gdzie wsiąkać i są odprowadzane do studzienek. Czasami wody zużyte mogą być kierowane od razu do odbiornika, ale to zależy od stopnia jej czystości i czy nie będą wpływały ujemnie na stan jakościowy odbiornika.