Przewożenie przewodów

62Układanie przewodów i wykonywanie wykopów to jedna sprawa, ale należy zwrócić szczególną uwagę również na sposób przewożenia materiału oraz jego składowanie. Kiedy są one ładowane do ciężarówek, powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak by materiał z którego są wykonane nie był narażony na uszkodzenia. Nie można rzucać ich byle jak i luźno, tak że na każdym zakręcie będą się przemieszczały i obijały, tylko powinny być na paletach i ułożone po kilka, warstwami. Palety należy wyłożyć i zabezpieczyć, tak by nie oddziaływały negatywnie na materiał. Przewody nie mogą też nadmiernie wystawać z pojazdu, ponieważ może to grozić ich wypadnięciem. Jeśli są układane warstwowo to należy wiedzieć, by jedna warstwa miała skierowany bosy koniec w jedną stronę, a następna warstwa była ułożona w przeciwnym kierunku, czyli po tej stronie gdzie był bosy koniec znajdował się kielich, dzięki temu nie będą się z siebie zsuwały i będą leżały równo. Odpowiedni sposób przewożenia wpływa na jakość asortymentu, ponieważ może być pakowany w dobrym stanie i bez zarzutów, ale jeśli nie będzie odpowiednio zabezpieczony to po dojechaniu na miejsce, może okazać się że jest całkowicie do niczego.