Składowanie przewodów na terenie wykopów

63Kiedy przewody są zwożone na miejsce robót powinny być one odpowiednio zdjęte z wozu, ułożone i zabezpieczone. Układać je należy w odpowiedniej odległości od wykopu, zazwyczaj wystarczy od pół metra do metra. Nie należy ich kłaść luźno, tylko najlepiej by się znajdowały na paletach, ich końce nie powinny dotykać gruntu, by nic się nie dostało do środka i zanieczyszczało przewodów. Jeśli paleta będzie przenoszona za pomocą maszyn typu podnośniki, wózka widłowego, to powinien być on odpowiednio zabezpieczony, tak by jego części nie spowodowały uszkodzenia materiału. Wszystkie przewody powinny być odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed osunięciem się z palety. Należy stosować się do zaleceń producenta i wskazówek przechowywania, ponieważ zależy to też od materiału z jakiego przewody są wykonane. Należy pamiętać o tym, że pogoda też może w pewien sposób oddziaływać na materiał. Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne to nie można ich zostawiać na silnym Słońcu, lepiej jest je ułożyć w bardziej zacienionym miejscu, ponieważ promienie słoneczne mogą osłabić materiał. Niskie temperatury również mogą spowodować kruchość materiału.