System trójrurowy w zakładach przemysłowych

35Kanalizacja może być jedno rurowa, dwu, trój a nawet więcej rurowa, wszystko zależy od projektu, potrzeb i finansów. Jednak w zakładach przemysłowych powinien być system trójrurowy z tego względu, że pojawiają się tam różne zanieczyszczenia, pochodzące od ludzi, z deszczu, ale i z maszyn. Dlatego jednymi przewodami powinny odpływać zanieczyszczenia pochodzące od ludzi, innym deszczowe a trzecim zanieczyszczenia te przemysłowe, które mogą być podczyszczane na terenie zakładu i dalej odprowadzone do miejskich przewodów i oczyszczalni ścieków. Gdy nie ma tego podziału, to może dochodzić do przeciążeń, bo jak wiadomo od maszyn i tego co dzieje się na całym terenie zakładu pochodzą różne zanieczyszczenia, są wyrzucane też różne przedmioty, często takie, które nawet nie powinny trafić do kanałów, ale dzięki systemowi trójrurowemu można zapobiec w większym stopniu awariom, które mogłyby odbić się w całym mieście. Możliwe, że będzie to większa inwestycja na początku, ale na pewno zaoszczędzi w przyszłości i zakład będzie mógł prawidłowo i bez awarii pracować, w pełnym systemie dobowym.