W jakim celu projektuje się kanalizację na terenach zurbanizowanych

34Tereny zurbanizowane kojarzą się z wielkimi miastami, gdzie jest gęsta zabudowa, jest mnóstwo ulic i jeździ jeszcze więcej samochodów. W takich przypadkach szczególnie musi być dobrze zaprojektowana kanalizacja głównie ze względów higienicznych. Bo kto by chciał chodzić po chodnikach czy drogach gdzie płyną różne zanieczyszczenia, studzienki są przepełnione i unosi się nieprzyjemny zapach. Odwadnianie ulic, do czego głównie służy kanalizacja deszczowa też jest ważne, żeby samochody nie musiały pływać po ulicach. Niestety coraz więcej jest dróg utwardzonych i wody opadowe nie mają gdzie wsiąkać więc większość spływa do wpustów, a na skutek źle zaprojektowanej kanalizacji, zmiany klimatu, jeszcze bardziej szczelniejszej zabudowy i utwardzonego terenu może dojść do podtopień, a na ulicach będzie płynąć rzeka. Na parkingach, stacjach paliw, terenach składów budowlanych powinny być lokalne podczyszczanie ścieków. Także odwadnianie ulic, higiena przewidywanie rozwoju miasta jest bardzo ważne przy projektowaniu kanalizacji i powinna spełniać te funkcje jak najlepiej.