Wady kanalizacji ogólnospławnej

16Było o zaletach kanalizacji ogólnospławnej więc teraz przejdźmy do wad, jak było wspomniane we wcześniejszym poście. Także zacznijmy od tego, że wadą kanalizacji ogólnospławnej jest mniejsza prędkość przepływu ścieków, a szczególnie podczas bezdeszczowej pogody z czym wiąże się odkładanie osadów. Duże średnice i zagłębienia mogą wpływać na kolizje z innymi przewodami. Przez zaburzony przepływ jest nierównomierna praca miejskich oczyszczalni ścieków. System ten wymaga budowy przelewów burzowych oraz zbiorników retencyjnych. Wymieńmy tu jeszcze nieprzyjemne zapachy pochodzące ze studzienek kanalizacyjnych i wpustów. Ostatnia wada jaka mi przychodzi do głowy to niebezpieczne dla środowiska skutki przepełnień kanałów i wylewy. Dodatkowo jeśli powstają osady w przewodach to po pewnym czasie też będą one zarastać, a to wpłynie na zatrzymywanie się jeszcze większej ilości ścieków oraz zmniejszenie średnicy przewodów. Jeśli chcecie jeszcze coś dodać to zapraszam tutaj, podzielcie się swoją wiedzą na temat wad kanalizacji ogólnospławnej.