Wykonywanie wykopów część druga

59Kilka tekstów wcześniej była mowa na temat wykonywania wykopów, także teraz chciałabym jeszcze dopisać parę istotnych informacji. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z mapką, z całym zagospodarowaniem przestrzeni, mapkami wysokościowymi i innymi dotyczącymi danego terenu. Wszystkie mapki powinny być aktualne, tak by każdy obecny szczegół był uwzględniony. Wszystko to jest potrzebne, po to by nie spowodować niepotrzebnych awarii i kolizji, gdyż przewody mogą być układane tuż obok innych, dlatego należy też wiedzieć w jakiej odległości powinny biec. Należy dowiedzieć się o jakości gruntu po to by wiedzieć, czy jest możliwość wjechania cięższymi sprzętami i czy jest możliwość osunięcia się ziemi. Podczas wykonywania wykopów należy dobrze gospodarować ziemią czyli inaczej urobkiem, tak by był jeszcze wykorzystany podczas zasypywania wykopu, dlatego należy go przechowywać w jednym miejscu i w odpowiedniej odległości, a nie sypać gdzie popadnie. W pobliżu wykopów należy odpowiednio oznakować teren, tak by każdy widział, że odbywają się roboty ziemne i należy zachować ostrożność.