Wykonywanie wykopów

53Przechodząc przez miasto czy inne miejsca, często można zobaczyć robotników którzy wykopują głębokie rowy i tam układają przewody. Inaczej można na to powiedzieć wykopy i na to jak one powinny być wykonywane są pewne normy i zasady, które mówią jak zrobić to prawidłowo, jakie urządzenia są do tego potrzebne, ilu ludzi i itp. Jeśli chodzi o wykopy służące do układania przewodów sieciowych, to ich szerokość i głębokość jest uzależniona od średnicy rury oraz ich zagłębienia. Do tego powinien być odpowiednio przygotowany grunt oraz miejsce robocze po obu stronach, zależne od średnicy przewodu. Jeśli średnica jest mniejsza to też mniejsza szerokość wykopu i mniej miejsca roboczego, jeśli jest większa i zagłębienie większe to już ten wykop jest bardziej rozległy. Roboty ziemne mogą być wykonywane za pomocą urządzeń koparek, a także ręcznie, to wszystko zależy od tego w jakim miejscu on ma się znajdować. Kiedy w pobliżu biegną inne przewody i jest zagrożenie natrafienia na nie to lepiej to robić ręcznie, gdyż wszystkie maszyny są ciężkie i w razie zapadnięcia czy osunięcia się ziemi może dojść do awarii.