Zalety sieci kanalizacji rozdzielczej

17Kolejny wpis będzie poświęcony zaletom dotyczącym kanalizacji rozdzielczej. Wymienimy tu na pewno większą efektywność oczyszczania ścieków ze względu na to, że są osobne przewody do ścieków deszczowych i osobne do ścieków bytowo-gospodarczych. Oczyszczalnie ścieków charakteryzują się większą stabilnością pracy i równomiernością. Kolejną zaletą jest to, że występuje mniejsze zagrożenie wylania kanałów i zanieczyszczenie środowiska tymi ściekami. Są mniejsze średnice i w związku z tym większa prędkość przepływu ścieków. W każdym momencie występuje możliwość przerobienia kanalizacji rozdzielczej w półrozdzielczą poprzez dobudowanie separatorów. Prace nad układaniem przewodów można wykonać etapowo czyli rozdzielić na przykład w ten sposób, że najpierw układa się przewody deszczowe, a później sanitarne, bądź na odwrót. Można zanotować dodatkowo że występuje mniej intensywny i nieprzyjemny zapach ze studzienek i wpustów, a przy szybszym przepływie ścieków nie zalega taka ilość osadów jak w przypadku kanalizacji ogólnospławnej.