Zasypywanie wykopów

54Była mowa o wykonywaniu wykopów, więc teraz powiedzmy o ich zasypywaniu, które ma równie duże znaczenie jak ich wykonywanie. Na początku grunt powinien być odpowiednio przygotowany. Mamy trzy warstwy ziemi: podsypka, obsypka i zasypka. Jeśli chodzi o podsypkę to gdy ziemia jest z piasku np gruboziarnistego to materiał ten może zostać i na niego ułożyć przewód. Jeśli grunt jest pylasty, to należy go zagęścić piaskiem i dopiero ułożyć przewód. Kiedy grunt jest lekko podmokły, torfowy, bagienny to najpierw należy usunąć wodę, zagęścić i dopiero można ułożyć przewód. Z kolei jeśli grunt jest bardzo mokry, tak jak wcześniej są to tereny bagienne i torfowiska to ten grunt należy usunąć i wykonać płytę fundamentową, na to piasek i dopiero przewód. Podsypki raczej się specjalnie nie zagęszcza, po to by rura mogła się dobrze ułożyć. Następnie wykonuje się obsypkę na wysokość rury. Dalej odbywa się zasypywanie i pierwsze 30 cm to zasypka wstępna i zasypywanie można wykonywać warstwami właśnie po 30 cm. Po zasypce wstępnej jest już zasypka właściwa i najlepiej by była wykonana z gruntu rodzimego.