Zbiorniki retencyjne

22We wcześniejszym tekście mówiliśmy przelewach burzowych, więc teraz pomówmy o zbiornikach retencyjnych, które pełnią podobną funkcję jak przelewy. Zbiorniki retencyjne służą do odciążenia systemu kanalizacyjnego głównie ogólnospławnego i deszczowego. Charakterystycznym parametrem zbiorników jest współczynnik redukcji ścieków beta. Jest to stosunek ścieków odpływających ze zbiornika do dopływających do zbiornika. W przypadku małych odbiorników na przykład potoków i rzek stosuje się lokalne retencjonowanie i podczyszczanie ścieków, szczególnie pochodzących z burzowych zrzutów, kiedy to najwięcej jest wody opadowej i często potrzebne jest tylko lekkie podczyszczenie by spełniała wymagania do dalszego przekazania jej do odbiornika. Jak widać przelewy burzowe i zbiorniki retencyjne pełnią ważne funkcje w sieci kanalizacji ogólnospławnej i bez nich nie mogła by ona tak dobrze funkcjonować, ponieważ byłaby przeciążona. Chcesz coś dodać, to pisz tutaj, z wielką chęcią pogłębię swoje wiadomości na temat funkcji zbiorników retencyjnych.